Slovo Pont, ktoré pochádza z latinčiny, sa v mierne zmenených podobách už od pradávna používalo pre označenie mosta a mostných konštrukcií. Práve z tohto slovného základu vychádza aj názov ProPonti, ktorý by sa dal v slovenčine nahradiť aj slovným spojením pre-mosty. 

Základná činnosť spoločnosti:

Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti statiky so špecializáciou na betónové konštrukcie, mosty a lávky pre peších. Vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie a výpočtov pre projekt územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizácie stavby.

Okrem základnej činnosti vykonávame aj expertíznu činnosť v oblasti výskumných projektov a odborných posudkov inžinierskych stavieb ako aj prepočty zaťažiteľnosti mostov. Firma sa venuje aj hlavným prehliadkam, diagnostike mostov a konštrukcií, zaťažovacím skúškam a návrhom sanačných a rekonštrukčných opatrení. Ponúkame tiež 3D zameranie konštrukcií 3D skenerom, prehliadky konštrukcií a mostov s využitím dronov, ako aj výškové práce zaškolenými horolezcami (diagnostika, menšie sanácie, monitoring trhlín, kontrola ložísk, lokálna diagnostika stavu predpätia, meranie priehybov, osádzanie tenzometrov pre tenzometrické merania, ...). Online monitoring mostov.

V spolupráci so Švajčiarskou firmou ponúkame dodanie projektu a celej technológie pre:

  • Inovatívne riešenia zhotovovania a rekonštrukcie mostov (vysúvanie mostov, priečny posun, sklápanie, otáčanie, ...).
  • Presuny veľmi ťažkých konštrukčných prvkov ako napr. generátory elekrární, turbíny a pod.
  • Synchronizované zdvíhanie hydraulickými lismy pre rôzne konštrukcie zhotovené na zemi a ich presun do výslednej polohy (strechy štadiónov, vodojemy a pod.).

 

 Ostatné služby a aktivity:                 

  • organizovanie spoločenských a odborných podujatí
  • vydavateľská činnosť                                                          Sledujte nás aj na facebooku:

 Bridges in Slovakia PDF

        

Kniha 1. diel v PDF                                                        Kniha 2. diel v PDF                                                 Kniha 3. diel v PDF

.... každá cesta, aj našim životom, je len spojnicou medzi mostami .... 

.... each road, even that of our life, is just a link between bridges ...