Slovo Pont, ktoré pochádza z latinčiny, sa v mierne zmenených podobách už od pradávna používalo pre označenie mosta a mostných konštrukcií. Práve z tohto slovného základu vychádza aj názov ProPonti, ktorý by sa dal v slovenčine nahradiť aj slovným spojením pre-mosty. 

Základná činnosť spoločnosti: 

  • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti statiky
  • konzultácie v rámci odboru statiky stavebných konštrukcií a mostov i ich zhotovovania
  • vypracovanie statických posudkov, výpočtov a výkresov betónových konštrukcií
  • vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie rodinných domov
  • podrobná diagnostika mostov a návrh ich rekonštrukcie

 

 Ostatné služby a aktivity podľa výpisu z obchodného registra:

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • prípravné práce k realizácii stavby
  • organizovanie spoločenských a odborných podujatí
  • vydavateľská činnosť

 www.mostynalovensku.sk

.... cesta, aj životom, je len spojnicou medzi mostami ....  / .... road, even that of life, is just a link between bridges ...