Referencie - inžinierske stavby, mosty a budovy


9/2007-5/2008    D1 Hrič. Podhradie – Liet. Lúčka - statický výpočet opôr mostov 201, 202 a 203. Výkresy tvaru a výstuže DRS

12/2008-2/2009  Eurovea, Bratislava (SO-03) - vypracovanie časti výkresov šmykovej výstuže, výstuže proti reťazovému zrúteniu, výstuže stien

1/2009-6/2009    D1 Jabloňov - Studenec, oblúkový 13-poľový most (max. rozp. 80 m., dl. 680 m) - výpočty a výkresy spodnej stavby, DSP

4/2010-8/2010    Most obj. 214-00 na ceste I/11 v km 30,722 D3, statický výpočet spodnej stavby. DSP

5/2010-7/2010    Most v Poľsku (dl. 430 m.) - vyšetrovanie zlyhania pilierov - Správa k vystuženiu pilierov - spoluautor odborného posudku

4/2010-10/2012  Púchov - nové železnične mosty nad Váhom (dl. 322 m a 656 m., max. rozp. 65 m), riešenie spodnej stavby (DSP, DRS)

3/2011-6/2011     CBC Business centrum, Bratislava (CBC 3, CBC 4) - spoluautor auditu statiky, výpočty pretlačenia dosiek, pomocné výpočty

11/2012-4/2013  Posúdenie príčin zlyhania podpernej skruže pri výstavbe mosta pri Kurimanoch - spoluautor posudku pre NDS.

4/2013-7/2013    Železničný most cez Váh v Trenčíne (dl. 343 m, max. rozp. 52 m.), statický výpočet a výkresy spodnej stavby, DSP a DRS

6/2013-9/2013    Expertízne statické posúdenie vláknobetón. kontajnera v úložisku RÚ RAO Mochovce, spoluautor statiky a posudku

4/2014-7/2014    D1 Liet. Lúčka - Žilina (obj. 201 a 202), 5 a 8 poľový most, statický výpočet spodnej stavby mosta

4/2014-7/2014    Hippoaréna Šamorín (B13 - krytá jazdecká hala), Návrh a posúdenie základov a základového roštu pod tribúnu,

6/2014-9/2014    Rekonštrukcia najstaršieho železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou - konzultant

4/2016-8/2016    Vypracovanie katalógu predpätých prefabrikátov pre doskové mosty - spoluautor konštrukčného a statického riešenia

6/2016-2/2017    Projekt DUR a DSP pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, vypracovanie variantov (dl. 103 m), finál: extradossed riešenie

4/2017                  Variantné riešenia a projekt DUR pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, oceľový variant)

 

Rodinné domy

2006-2016      Vypracovanie statiky pre cca 30 rodinných domov a menších stavieb na SR, v Rakúsku a Nemecku