Referencie - mosty a iné inžinierske konštrukcie


9/2007-5/2008    D1 Hrič. Podhradie – Liet. Lúčka - statický výpočet opôr mostov 201, 202 a 203. Výkresy tvaru a výstuže DRS

1/2009-6/2009    D1 Jabloňov - Studenec, oblúkový 13-poľový most (max. rozp. 80 m., dl. 680 m) - výpočty a výkresy spodnej stavby, DSP

4/2010-8/2010    Most obj. 214-00 na ceste I/11 v km 30,722 D3, statický výpočet spodnej stavby. DSP

5/2010-7/2010    Most v Poľsku (dl. 430 m.) - vyšetrovanie zlyhania pilierov - Správa k vystuženiu pilierov - spoluautor odborného posudku

4/2010-10/2012  Púchov - nové železnične mosty nad Váhom (dl. 322 m a 656 m., max. rozp. 65 m), riešenie spodnej stavby (DSP, DRS)

11/2012-4/2013  Posúdenie príčin zlyhania podpernej skruže pri výstavbe mosta pri Kurimanoch - spoluautor posudku pre NDS.

4/2013-7/2013    Železničný most cez Váh v Trenčíne (dl. 343 m, max. rozp. 52 m.), statický výpočet a výkresy spodnej stavby, DSP a DRS

6/2013-9/2013    Expertízne statické posúdenie vláknobetón. kontajnera v úložisku RÚ RAO Mochovce, spoluautor statiky a posudku

4/2014-7/2014    D1 Liet. Lúčka - Žilina (obj. 201 a 202), 5 a 8 poľový most, statický výpočet spodnej stavby mosta

4/2014-7/2014    Hippoaréna Šamorín (B13 - krytá jazdecká hala), Návrh a posúdenie základov a základového roštu pod tribúnu,

6/2014-9/2014    Rekonštrukcia najstaršieho železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou - konzultant

4/2016-8/2016    Vypracovanie katalógu predpätých prefabrikátov pre doskové mosty - spoluautor konštrukčného a statického riešenia

6/2016-2/2017    Projekt DÚR a DSP pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, vypracovanie variantov (dl. 103 m), finál: extradossed riešenie

2016-2017         Spolupráca na vývoji debniacich dosiek s GFRP výstužou

4/2017               Variantné riešenia a projekt DÚR pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, oceľový variant)

6/2017               Výpočet deformácií mosta pre potreby zaťažovacej skúšky v Trenčíne (3 poľový cestný most zosilnený predpätím)

6/2017               Vypracovanie projektu opôr mosta ponad železnicu v rámci cyklotrasy Dúbravka - Lamač (DSP)

8/2017               Expertízne posúdenie problematiky betónov a betonáží pri výstavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave

9/2017-11/2017 Variantné riešenia a projekt DSP lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

11/2017            Variantné riešenia lávok pre peších v Holíči - vypracovanie alternatív pre DÚR

9/2017-12/2017 Diagnostika existujúcej oceľovej lávky v Nimnici, návrh rekonštrukcie a vypracovanie dokumentácie na úrovni DSP a DRS.

11/2017            Projekt DSP pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, priehradová oceľová konštrukcia so zakrivenými pásmi: "kosákový" tvar)

8/2017-1/2018   Podrobná diagnostika 8. predpätých mostov v Bratislave celkovej dĺžky cca 2 km - spoluautor diagnostiky

1/2018              Spolupráca s firmou Doprastav pri príprave realizácie vysúvania mosta v Prešove.

2/2018-5/2018   Vypracovanie projektu lávky pre peších v Námestove z tyčových prefabrikátov (dl. lávky 330 metrov), DSP.

4/2018 - 6/2018 Projekt DRS lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

7/2018              Projekt rekonštrukcie jednopoľovej malej oceľovej lávky v Senici

6/2018-9/2018   Projekt DRS pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, dl. 102 m, extradossed riešenie

9/2018-11/2018 Projekt DRS lávky pre pešíchvo Vrábloch

Rodinné domy a budovy

2006-2018           Vypracovanie statiky pre cca 35 rodinných domov a menších stavieb na SR, v Rakúsku a v Nemecku

12/2008-2/2009  Eurovea, Bratislava (SO-03) - vypracovanie časti výkresov šmykovej výstuže, výstuže proti reťazovému zrúteniu, výstuže stien

3/2011-6/2011     CBC Business centrum, Bratislava (CBC 3, CBC 4) - spoluautor auditu statiky, výpočty pretlačenia dosiek, pomocné výpočty

2017                      Vypracovanie projektu statiky pre menší bytový dom v Bratislave na úrovni DSP a DRS

Iné

2011-2018           Editorská činnosť pre SKSI v rámci vydania publikácií Inžinierske stavby V4 (I., II., III. a IV. diel)

2012 a 2014       Vydanie kníh Mosty na Slovensku a angl. verzie Bridges in Slovakia

2017                     Exhibičné experimenty pre SKSI v rámci výstav CONECO a JOBEXPO

2018                     Spoluorganizátor konferencie SNK-FIB: "Betón na Slovensku 2014 - 2018" v Žiline

                      Piliere a opory železničných mostov v Púchove (DSP, DRS)