ProPonti s.r.o.                                                                       

  Pomlejská cesta 1759/60A, 93101 Šamorín
  IČO:   46 45 40 47
  DIČ:   282 001 3251
  IČ-DPH:   SK282 001 3251
 
 

ProPonti - partner s.r.o.

  Pomlejská cesta 2835/62E, 93101 Šamorín
  IČO:   53 05 68 68
  DIČ:   212 124 6699