ProPonti s.r.o.

  Pomlejská cesta 1759/60A, 93101 Šamorín
  IČO:   46 454 047
  DIČ:   282 001 3251
  IČ-DPH:   SK282 001 3251