ProPonti s.r.o.

Pomlejská 1759/60A, 93101 Šamorín
IČO:   46 454 047
DIČ:   282 001 3251