Diagnostiky a hlavné prehliadky mostov

V rámci odbornej činnosti vykonávame aj prehliadky a diagnostiky mostov, vrátane prepočtov ich zaťažiteľnosti podľa aktuálneho stavu degradácie. Diagnostiky a prepočty vykonávame v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

 

Táto práca si častovyžaduje aj pomerne náročné úkony v relatívne nehostinnom prostredí a počasí. Sme schopní sa vysporiadať takmer s čímkoľvek o čom svedčí aj naša, tzv. Patresova osmička, ktorú sme pripravili v presvedčení, že ten kto ju už zvládol, patrí medzi veteránov tejto oblasti. Nie len preto, lebo to zvládol, ale zjavne má za sebou už množstvo diagnostík, keďže takýmto situáciám sa normálne vyhýbate, avšak niekedy sa tomu vyhnúť nejde.

 

Patresova osmička PDF

Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta v obci Dohňany bola vykonaná s ohľadom na evidentný zlý technický stav mosta spôsobený jeho zatekaním a pokročilou koróziou. V rámci diagnostiky boli geodeticky premerané aj deformácie nosníkov a nedeštruktívne stanovená pevnosť ocele. Po prepočte sa ukázalo, že vplyvom korózie nosných zvarov most stratil svoju ohybovú kapacitu a bez okamžitej opravy nie je spôsobilý na ďalšiu bezpečnú prevádzku.