Diagnostiky a hlavné prehliadky mostov, online monitoring.

   

V rámci odbornej činnosti vykonávame aj prehliadky a diagnostiky mostov, vrátane prepočtov ich zaťažiteľnosti podľa aktuálneho stavu degradácie. Diagnostiky a prepočty vykonávame v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

Táto práca si často vyžaduje aj pomerne náročné úkony v relatívne nehostinnom prostredí a počasí. Sme schopní sa vysporiadať takmer s čímkoľvek, o čom svedčí aj naša, tzv. Patresova osmička, ktorú sme pripravili v presvedčení, že ten kto ju už zvládol, patrí medzi veteránov v tejto oblasti. Nie len preto, lebo to zvládol, ale zjavne má za sebou už množstvo diagnostík, keďže takýmto situáciám sa normálne vyhýbate, avšak niekedy sa tomu vyhnúť nejde.

 

Patresova osmička PDF

V niektorých prípadoch je pri diagnostike, alebo minitoringu trhlín, vhodné zvoliť namiesto plošiny zlaňovanie. Túto činnosť vykonávajú špecialisti s horolezeckým výcvikom, ktorí sú zároveň zaškolený pre špeciálne úkony, v spolupráci s odborníkmi na mosty, so skúsenosťami so zlaňovaním.

Online monitoring mostov slúži na neustále sledovanie mostov - priehyby, naklonenia (inklinácie), trhliny, škáry, teplota, napätia a pod. za účelom prevázky kritických, rizikových mostov, resp. mostov ktorým hrozí havarijný stav. Merania sú vyhodnocavané a v prípade prekročenia limitných hodnôt je odoslaná správa o stave mosta kompetentnej osobe. Systém je napájaný solárnymi panelmi.

Zaťažovacie skúšky mostov sú jedinou možnosťou ako vierohodne overiť ich reálne statické pôsobenie. Vozidlá s presnou hmotnosťou sa rozmiestnia do najúčinnejších polôh a sledujú sa deformácie mosta. Výsledky sa porovnávajú s výpočtami a na základe nich sa spracuje správa zo zaťažovacej skúšky.

Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta v obci Dohňany bola vykonaná s ohľadom na evidentný zlý technický stav mosta spôsobený jeho zatekaním a pokročilou koróziou. V rámci diagnostiky boli geodeticky premerané aj deformácie nosníkov a nedeštruktívne stanovená pevnosť ocele. Po prepočte sa ukázalo, že vplyvom korózie nosných zvarov most stratil svoju ohybovú kapacitu a bez okamžitej opravy nie je spôsobilý na ďalšiu bezpečnú prevádzku.

Okrem diagnostiky mostov z času na čas spravíme aj diagnostiku haly s predpätými strešnými väzníkmi. Poruchy predpätia sú veľmi podobné ako v prípade perdpätých mostov. Foto z diagnostiky haly v Liptovskom Mikuláši.